miercuri, 15 iunie 2011

Sunt cetăţean al unei foste ţări...

Într-o ţară moartă, cu un popor care nu mai există, totul este perfect realizabil.
Trăiesc, din ce în ce mai apăsător, gândul că buletinul naşterii mele este fals. M-am născut într-o ţară care nu mai e. România am zis? Care România? La 21 de ani de la fătarea, prin sângeroasă cezariană, a democraţiei, ţara mea a reuşit, economic şi moral, performanţa de a muri.
M-am uitat la un interviu televizat, pe Antena 3, cu istoricul Giurescu.
Dinu C. Giurescu, des­cendent al unei familii cu trei ge­neraţii de academici ai istoriei naţionale, vorbea despre falsa împărţire a ţării în ţinuturi secuieşti şi tătăreşti şi vietnameze şi intergalactice. Despre porcăria pe care o cloceşte regimul mafiot Băsescu de a repomăda dicta­tul hitlerist de la Viena, preţ plătit pentru a-şi menţine curvele în capul mesei cu bunătăţi.
Giurescu vorbeşte, din păcate, unui popor surd. Chiar surdomut. Unui popor care deja nu mai e.
Cui te adresezi, domnule savant al istoriei naţionale? Nu vezi că suntem morţi? Câteva milioane de oameni, zice-se vii, singurii bănuiţi de a fi vii, au plecat unde-au văzut cu ochii. Şi-au uitat aici casele, mormintele, amintirile. Unii şi-au uitat chiar şi copiii minori. Mamele şi-au uitat copiii în leagăne, leagăne mişcate de scheletice mâini de bu­nici, morţi şi ei de nu se ştie când, rămaşi într-o inerţie a datoriei. E cea mai amplă şi înspăimântătoare părăsire de ţară care s-a petrecut vreodată.
Mafia de azi, cea mai parşivă probabil din univers, nu dă doar Ardealul. Mafia de azi, prin capul ei diabolic şi chel (Băsescu), nu dă doar câteva judeţe ardeleneşti, aceleaşi în­tâmplător luate de Hitler, ci dă Ro­mânia.
Nu observaţi că România nu mai e? Trimisul special al preşedintelui ţării la Bruxelles, pe numele lui întreg Laszlo Tökes, a uitat cum se cheamă ţara pe care o reprezintă. Drept pentru care i-a zis Ţinutul Secuiesc. Întrucât cea mai mare aglomerare de maghiari e în Bu­cureşti, presupun că Ţinutul Secuiesc se întinde şi peste fosta capitală a fostei Românii, până la Dunăre şi la Mare.
Observaţi vreo zvâcnire de orgoliu naţional? Să fim serioşi. Vreun patriot nimerit prin accident în vârfurile puterii? Aş!
Înţeleg că regimului Băsescu îi lipsesc iarăşi nişte miliarde de euro şi aleargă să-i împrumute. Vrea să câştige şi următoarele alegeri. Într-o ţară moartă, cu un popor care nu mai există, totul este perfect realizabil.
Cineva mi-a reproşat ieri că nu-i recunosc lui Băsescu măcar meritul de a fi realizat reforma administrativă.
Da, i-l recunosc. Chiar şi me­ri­tul de a fi reformat sănătatea. Cele 300 de spitale desfiinţate sunt doar partea cuantificabilă a reformei băsiste din sănătate.
Îi recunosc şi meritul concentrării învăţământului la oraş. Să închizi 3.000 de şcoli pentru care au asudat înaintaşii, spre învăţarea alfabetului în îndepărtate cătune, e într-adevăr o reformă istorică.
Prin reforma Băsescu, n-ar mai fi fost şcoală în Ipoteştii lui Eminescu, în Humuleştii lui Creangă, în Hobiţa lui Brâncuşi.
Da, îi recunosc "re­alesului" toate meritele reformiste. Poate că România merita omorâtă şi nimeni până la Băsescu n-a observat această trebuinţă istorică. Ei bine, el a reuşit.
Iar dacă muribunda mai mişcă un pic, în curând îi va face de petrecanie. Contaţi pe el!
Lucian Avramescu
de Lucian Avramescu

APELUL ROMANILOR DIN COVASNA, HARGHITA SI MURES CATRE S.R.I.,CSAT SI PRESEDINTELE ROMANIEI

APELUL ROMANILOR DIN COVASNA, HARGHITA SI MURES CATRE S.R.I.,CSAT SI PRESEDINTELE ROMANIEI


Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român

Despărţământul ASTRA Covasna-Harghita

APEL

pentru solidaritatea întregii societăţi româneşti cu românii din judeţele Covasna şi Harghita

Vineri, 3 iunie 2011, în sala mare a Casei
de Cultură din municipiul Topliţa, jud. Harghita a avut loc adunarea generală a Despărţământului ASTRA Covasna-Harghita. La adunare au participat astrişti din cele două judeţe, conf. univ. dr. Dumitru Acu, preşedintele Comitetului Central al Asociaţiunii ASTRA, precum şi numeroşi invitaţi, în rândul cărora s-au aflat: deputaţii Mircea
Duşa şi Vasile Gliga, ing. Stelu Platon, primarul municipiului Topliţa şi majoritatea primarilor comunelor din bazinul Topliţei, conducerea despărţămintelor Tg. Mureş şi Reghin ale ASTREI, preoţi, profesori, membrii ai altor asociaţii culturale româneşti din cadrul Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş.

Adunarea s-a desfăşurat sub semnul aniversării a 150 de ani
de la înfiinţarea ASTREI şi marcării a 100
de ani de la adunarea generală a Despărţământului Reghin al ASTREI, eveniment
care a avut loc la Topliţa, la data de 3 iunie 1911. Conform prevederilor statutare, adunarea a aprobat raportul de activitate pe anul 2010, prezentat de preşedintele despărţământului prof. Constantin Costea, raportul Comisiei de cenzori prezentat de prof. Doru Dobreanu, programul de activitate şi planul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011. A fost ales un nou comitet de conducere al despărţămânului format din: prof. dr. Luminiţa Cornea – preşedinte, prof. drd. Costel Cristian Lazăr – primvicepreşedinte, prof. Dorina Drăghici Moraru şi Constantin Costea – vicepreşedinţi, învăţătorea Olga Gheorghincă – secretar şi alţi şase membrii. La finalul adunării, ansamblul folcloric Izvoraşul din Gălăuţaş a prezentat un frumos program de cântece şi dansuri
româneşti specifice zonei etnografice locale.

Pe lângă problemele vizând promovarea culturii şi solidarităţii româneşti, de către cercurile ASTRA din judeţele Covasna şi Harghita, participanţii la dezbateri au evidenţiat faptul că, ultimele evoluţii, precum: deschiderea la Bruxelles a unei „reprezentanţe a Ţinutului Secuiesc”, aplicarea unei strategii care urmăreşte înfăptuirea autonomiei teritoriale pe criterii etnice, sub forma colaborării dintre „autoguvernările locale” din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, afişarea ostentativă a comportamentului de „stat în stat”, iniţierea şi organizarea de către autorităţile locale de evenimente publice culturale sau de altă natură exclusiv pentru minoritatea maghiară, inversarea raportului constituţional dintre limba română şi limba maghiară în inscripţiile publice, sunt certitudini care vin să consacre un statut de facto aşa-zisului ţinut secuiesc şi care, în anii următori, sub presiunea maghiară şi pe fondul slăbiciunii autorităţilor române poate să devină de jure o entitate distinctă faţă de Statul Român.

Din multitudinea aspectelor vizând nerespectarea legilor şi a prevederilor Constituţiei, discriminarea, marginalizarea şi asimilarea populaţiei româneşti în judeţele Covasna, Harghita şi parţial Mureş, au fost prezentate fapte care atentează la dăinuirea românească în această parte de ţară, precum:

În judeţele Covasna şi Harghita, continuă practica condiţionării ocupării posturilor în administraţia publică, altele decât cele prevăzute de lege, (practică generalizată şi la unele societăţi comerciale) de cunoaşterea limbii maghiare.

În majoritatea primăriilor, caselor de cultură, bibliotecilor, centrelor de cultură ş.a., din judeţele Covasna şi Harghita, nu este încadrat niciun funcţionar român (ex. bibliotecile judeţene, casele
municipale de cultură, primăriile municipale, orăşeneşti şi comunale ş.a.).

Instituţiile publice de cultură nu sunt preocupate de istoria şi cultura românilor din cele două judeţe. Monografiile locale, albumele de prezentare a patrimoniului cultural local, pliantele turistice ş.a. prezintă caracterul monoetnic al judeţelor respective, făcând abstracţie de istoria, cultura şi patrimoniul creat de populaţia românească din zonă. Volumele de istorie locală, albumele şi pliantele turistice au un conţinut nostalgic şi promovează separatismul şi autonomia teritorială a aşa-zisului „Ţinut secuiesc”.

Nu sunt respectate, în majoritatea cazurile, prevederile legale privind numirea de directori sau directori adjuncţi români în şcolile mixte.

Nu sunt aplicate prevederile legale privind respectarea limbii române ca limbă naţională; site-urile majorităţii primăriilor şi a unor instituţii publice sunt redactate numai în limba maghiară; inscripţionarea străzilor şi a denumirii unor instituţii şi societăţi este făcută, mai întâi în limba maghiară, cu litere mari, şi apoi în limba română cu litere mici; afişele şi programele unor manifestări culturale, ştiinţifice şi civice, finanţate din fonduri publice, sunt redactare numai în limba maghiară; se extinde modalitatea de întocmire a documentelor şi a corespondenţei oficiale între autorităţi şi instituţii publice în limba maghiară.

Este continuată practica discriminărilor faţă de finanţarea proiectelor asociaţiilor culturale româneşti de către consiliile judeţene Covasna şi Harghita şi de către majoritatea consiliile locale din cele două judeţe.

Continuă adoptarea unor hotărâri ale consiliilor municipale şi orăşeneşti de schimbare a denumirii ultimelor străzi care mai poartă numele
unor personalităţi ale istoriei şi culturii naţionale.

S-a reafirmat faptul că, românii din această parte de ţară nu dispun de instrumente legale şi pârghii eficiente pentru a contracara prin forţe proprii
efectele negative ale descentralizării, în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale aflate sub autoritatea perpetuă a UDMR.

De aceea, participanţii la Adunarea generală a Despărţământului ASTRA Covasna-Harghita adresează autorităţilor statului: Parlamentului României, Preşedinţiei, Guvernului, următoarele solicitări:

Cerem ca prin lege, să fie stabilite garanţii în procesul de descentralizare, care să evite abuzurile şi discriminările românilor numeric inferiori de către autorităţile locale.

Solicităm Camerei Deputaţilor să nu adopte Legea statutului minorităţilor naţionale, act normativ care urmăreşte în fapt reglementarea drepturilor colective, teritorialitatea ca element fundamental al exercitării drepturilor colective şi definirea Statutului Român ca stat multinaţional.

Solicităm Parlamentului să respingă legea privind regionalizarea României, în forma propusă de UDMR.

Solicităm instituţiilor abilitate ale Statului Român să ia măsurile ce se impun pentru respectarea Constituţiei României şi legilor ţării referitoare la respectarea limbii române ca limbă naţională, respectarea simbolurilor şi valorilor româneşti, combaterea tuturor manifestărilor neorevizioniste, a celor cu caracter fascist, rasist sau xenofob, inclusiv a celor care exprimă dispreţ pentru însemnele României.

Cerem eliminarea practicilor discriminatorii de promovare şi finanţare a proiectelor de dezvoltare a localităţilor româneşti şi ale asociaţiilor culturale româneşti, de către consiliile judeţene şi locale din judeţele Covasna şi Harghita. Reînnoim solicitarea de a se asigura finanţarea, de la bugetul central, a proiectelor asociaţiilor culturale româneşti din aceste judeţe.

Cerem organelor în drept, să interzică activitatea unor organizaţii extremist-separatiste care deşi nu sunt înregistrate legal, fac propagandă pentru scoaterea unei părţi a teritoriului naţional de sub autoritatea statului român şi acţionează făţiş şi nestingherit pentru enclavizarea etnică a zonei Covasna, Harghita şi parţial Mureş, sub denumirea aşa-zisului „ţinut secuiesc”.

Reînnoim aplelul nostru la solidaritatea întregii societăţi româneşti, deoarece opinia publică românească trebuie să înţeleagă faptul că probleme
precum separatismul, izolarea, a două limbă oficială, discriminarea românilor pe meleagurile natale nu sunt doar probleme ale românilor din Arcul Intracarpatic, ele vizează întreaga ţară.

În numele Comisiei de redactare a comunicatului,

Dr. Ioan Lăcătuşu

Topliţa, 4 iunie 2011

DEPARTAMENTUL MEDIA CATRE TOTI MEMBRII DE SINDICAT

Va rugam sa accesati www.certitudinea.ro, pentru a consulta publicatia on-line “Certitudinea” care apare de un an jumatate.
Conducerea publicatiei doreste sa o editeze si pe suport de hartie intr-un tiraj de peste 30.000 exemplare ca saptamanal, format tabloid, 24 pagini minim.
Se doreste ca ziarul sa fie dedicat in primul rand sindicatelor, problematicii sociale, etc., care ne framanta pe toti. In acest sens au propus si SCMD-ului, in cadrul colaborarii, patru pagini pe numar care sa cuprinda materiale elaborate de membrii de sindicat, transmise prin Departamentul Media.
In replica, SCMD valorificadu-si propriile idei si actionand pentru propriile obiective si pe calea presei scrise, va sprijini ziarul prin abonamente. Costul unui abonament, care se poate face trimestrial, este de 7 lei / luna. Un numar de exemplare va fi pus la dispozitia SCMD, cu titlul de gratuitate, in scop publicitar.
Ii rugam pe potentialii colaboratori sa comunice B.Op. ale filialelor optiunea pentru abonamente, iar B.Op. sa transmita Departamentului Media lista abonatilor si a abonamentelor tinant cont si de faptul ca se pot face un numar de abonamente suplimentar direct pe filiala, in scop publicitar (propagandistic).
Rugamintea Comitetului Director al SCMD este sa ne fie comunicate rezultatele pana pe 1 iunie 2011.
Sef Departament Media si Comunicare
Lt.col.(r) ENE Arsinel

Cum ne vom pierde ţara?

La începutul anilor '20, Ion I.C. Brătianu, prim-ministrul de atunci al României, a ales o manieră insolită să adreseze un mesaj tinerilor. În povestea noastră au fost elevii Liceului „Sf. Sava" din Bucureşti, iar momentul ales: deschiderea noului an şcolar. Politicianul a intrat în fiecare clasă a liceului însoţit numai de directorul liceului (şi nu de o pletoră de politruci şi inspectoraşi obedienţi cum se întâmplă azi) şi le-a adresat tinerilor de atunci următorul mesaj: „Generaţia mea a avut un ideal: să înfăptuiască România Mare! Şi acum o avem! Generaţia voastră trebuie să înveţe şi să lupte să o păstreze. Acesta să fie idealul vostru!".
Vi-l puteţi imagina pe Traian Băsescu intrând într-o clasă de liceu pentru a le vorbi tinerilor despre un ideal în viaţă? Duplicitarul Traian Băsescu şi camarila lui de obedienţi şantajabili au un alt ideal: acela de a distruge România, iar mesajul său către tineri a fost îndemnul de a-şi părăsi ţara!
Cum se poate distruge o ţară? Nu vă gândiţi la un conflict armat intern sau la vreo agresiune externă. România este suficient de bine articulată pentru a funcţiona un astfel de plan. Atunci s-a trecut la planul B în trei variaţiuni. Cuiva, asta este foarte clar, îi trebuia un personaj şantajabil, fără scrupule, agresiv şi insensibil cu propria-i familie, personaj căruia să i se confere multă putere. Iar cu această putere, respectivul lider politic să-şi construiască o camarilă de derbedei politici, care să-i semene. Dar aţi observat un amănunt? Cel din umbră a ales un lider „însmenat", cu un handicap vizibil: astigmatism. Un personaj care îi urăşte pe cei normali şi, de aceea, mâna dreaptă a liderului este tot un marginal al lumii normale: un prim-ministru bolnav de nanism hipofizar! Un pitic care, la rândul său, îi urăşte pe cei normali. Şi apoi au pus în practică idealul politrucului Aurel Baranga şi anume, au acceptat în camarila lor români, cu condiţia să fie proşti şi cât mai mari lichele!
Apoi, un al doilea amănunt trecut sub tăcere, dar foarte important pentru Cel din umbră este următorul: mulţi dintre membrii Guvernului României sunt penticostali, baptişti sau din alte secte neoprotestante! Şi Emil Boc este neoprotestant! Ce spune oare prolificul într-ale mercantilismului, mult prea tânărul patriarh al României, Daniel? Cum îşi apără el turma dezorientată de foamete şi sărăcie, ca păstor şef? Sau poate că şi-a vândut turma pentru micile bucurii ale unei vieţi îndestulate? Deoarece este foarte posibil ca, într-o Românie regionalizată şi apoi dezmembrată, neoprotestanţii să poată „exploda" demografc mai eficient.
Revenind, avem o camarilă de estropiaţi care a primit o misiune: distrugerea sistematică a
României!
Foarte puţini ştiu faptul că o ţară poate dispărea prin plictiseală, lehamite, dezamăgire, resemnare, lipsă de reacţie. Traian Băsescu a „lucrat" la asta în cele două mandate. Dezbinând toate categoriile sociale şi alimentând conflicte, nu interetnice, ci interprofesionale (pacienţi împotriva medicilor, elevi şi părinţi împotriva profesorilor, oameni obişnuiţi împotriva funcţionarilor etc.), camarila băsesciană a creat o atmosferă rarefiată unde abia se mai poate supravieţui. Iar atunci când oxigenul se risipeşte, nu mai poţi fi atent la modificările din peisaj.
În momentul de faţă, România se contractă, se află în pragul imploziei sociale. România se prăbuşeşte lent, în interior pregătindu-se explozia finală. Şi această explozie finală va avea ca rezultat dezmembrarea teritorială a ţării. Iar acum intrăm în etapa a doua a planului cu trei variaţiuni: contractarea administrativă. Foarte uşor de realizat într-o societate dezbinată, umilită, redusă la tăcere şi transformată într-o magmă lipsită de reacţii, insensibilă la nevoile celuilalt.
Aici trebuie să introducem un avertisment care vine din istorie: România a suferit contractări administrative numai sub regim de dictatură. În 1939 şi 1950. Regele Carol al II-lea şi camarila sa de obedienţi politici (de mare nivel cultural totuşi faţă de maimuţoii şi mardeiaşii politici de azi) au împărţit pentru prima oară România în regiuni. Bucureştiul făcea parte din regiunea „Bucegi", care, alături de judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Teleorman, Vlaşca (azi Giurgiu) şi Ilfov, mai cuprindea şi, atenţie, judeţele Trei Scaune (azi Covasna) şi Braşov! Regele Carol al II-lea a eliminat administrativ orice formă de iredentism maghiar. În centrul Transilvaniei se afla regiunea „Mureş" formată din judeţele: Mureş, Ciuc şi Odorhei (azi Harghita), dar şi judeţele majoritar româneşti Alba, Sibiu şi Făgăraş (jumătatea de vest a judeţului Braşov de azi). Şi apoi, la 1939 nu au fost desfiinţate nici judeţele şi nici plăşile din interiorul judeţelor. În toamna anului 1940, după căderea regimului carlist au dispărut şi regiunile sale. Regimul comunist de la începutul anilor '50, când ne aflam sub ocupaţie sovietică, a împărţit România, din nou, în regiuni. Cu acest prilej apare în interiorul ţării Regiunea Autonomă Maghiară, deoarece în partidul muncitoresc român de atunci se aflau mulţi etnici maghiari cu o foarte mare influenţă la Moscova. Aici va trebui luată în calcul influenta comuntitate khazară, de origine turanică, origine pe care o au atât maghiarii, cât şi secuii. Dar aceasta este o altă poveste, deşi nu foarte îndepărtată de aceea a articolului de faţă. În regiunea autonomă maghiară a anilor '50, cetăţenii României intrau cu un act special eliberat de autorităţi. Era vremea când Braşovul se numea „Oraşul Stalin". Nicolae Ceauşescu readuce România la tradiţia judeţelor în anul 1968, anulând şi Regiunea Autonomă Maghiară. A fost semnul că românii preluaseră puterea şi influenţa în Partidul Comunist.
Astăzi se încearcă regionalizarea României prin decizie unilaterală, ceea ce este un semnal clar de dictatură, însă Traian Băsescu şi camarila lui de derbedei politici nu reprezintă puterea, ci numai instrumentul ei! Îndată ce se va contura zona zisă a Ţinutului Secuiesc, vor urma desprinderea acestei zone din România şi transformarea acestui ţinut într-o citadelă ideologică folosită pentru ruperea şi altor părţi din România. Acest din urmă pas este a treia variaţiune a planului, şi care este foarte aproape.
Şi un altim avertisment: România este ultima piatră de încercare pentru linia neconturată pe deplin a graniţei trasate de Samuel Huntington. Acestui proiect i-au căzut victimă două state federale: Iugoslavia şi Cehoslovacia. Până şi URSS a „renunţat" strategic la republicile sale, în aşteptarea unei eventuale retrasări de frontieră cultural-ideologică. Căci Planul Huntington a mai însemnat şi apariţia statelor baltice independente. Pentru România, un astfel de plan nu va reuşi decât prin trădarea unora din interiorul cetăţii, trădători care mai întâi vor dezbina şi înfometa locuitorii cetăţii pentru ca apoi, profitând de degringoladă sau lehamitea celor mulţi, să deschidă porţile asediatorilor. Acesta este Traian Băsescu: un trădător fără scrupule, însă destul de grăbit în trădarea sa. De aceea nu poate nici să păcălească la nesfârşit un popor întreg şi nici să finalizeze vreunul din planurile sale decât prin forţă. Iar acestei agresiuni mizerabile trebuie să i se răspundă prin revolta imediată şi fermă a poporului român umilit şi trădat, iar derbedeii politici, eliminaţi din peisaj fără remuşcări.
Adrian Majuru

Aritmetica domnului Oprea are neaprata neoie de un audit serios

Umpland ecranul cu emfaza, dl. Mr.(r) de intendenta Gabriel Oprea ne-a asigurat ca 90,2% dintre pensiile militarilor au crescut.
In realitate:
· Procesul ilegal de “”recalculare””, adica de aplicare retroactiva a Legii 119/2010, inceput la 01.07.2010, suspendat definitiv si executoriu la 28.09.2010 si irevocabil suspendat de ICCJ la 07.01.2011, continua tot ilegal. Este acelasi proces, numai ca “”recalcularea”” este botezata astazi “”revizuire””;
· Circa 30% din pensii inca nu au fost “”recalculate”” (“”revizuite””) desi, printr-un document oficial, seful SMG al MApN declara inca din februarie procesul ca definitiv incheiat la 15 martie 2011, iar ministrul Oprea l-a declarat incheiat la teleconferinta de vineri, 10 iunie 2011;
· Din pensiile “”revizuite”” circa 50% au scazut sau raman identice (ceea ce, tehnic, este o imposibilitate, ca si cresterea pensiei unui maistru militar sef de depozit la aproape dublu fata de pensia unui sef SMG) iar majoritatea “”cresc”” nesemnificativ. Exceptie cazurile alese la “”plesneala”” si cazurile “”mihaiiliestilor””, adica ale obedientilor;
· Legal, Legea 263/2010 nu se aplica, Legea 119/2010 este blocata, iar OUG 1/2011 nu are obiect deoarece asa cum au demonstrat in circa 1000 de cazuri Tribunalele din tara isi propune sa revizuiasca niste decizii nule de drept. Acelea emise ilegal in perioada de suspendare intre 7 dec 2010 si 7 ian 2011;
· OUG 1/2011 va fi votata maine, 15 iunie 2011, ca lege, in scopul legitimarii unui fals, adica in scopul legitimarii deciziilor de pensie nule de drept emise in dec-ian.;
· La ora actuala, nici o pensie militara, fie marita, fie micsorata, fie in cuantumul din decembrie, nu este platita si incasata pe baze legale. Ceea ce se intampla se poate numi transfer si manipulare de fonduri fara acte justificative. Acest fapt constituie un fapt penal, pasibil de inchisoare atat pentru ordonatorii de credite (Maior, Igas, Oprea) cat si pentru fiecare dintre noi. Dar noi ne-am “"scos””, pentru ca am lasat fara obiect “”revizuirea””, atacand “”recalcularea”” in 21.753 de procese.


Daca razboiul de imagine “”Poporul contra militari”” a esuat, daca guvernantii au fost obligati sa creasca aiuristic unele pensii si sa aplice principiul divide et impera in interiorul sistemului militar (subofiteri si maistri contra ofiteri, disponibilizati contra celor iesiti la termen), inventand pe langa minciuna plafonului de “”30 de milioane”” trasnaia neprezvazuta in vreo lege – “”stagiu militar complet””, aceasta se datoreaza existentei, luptei si victoriilor SCMD. Fara lupta noastra, nici o pensie nu era astazi crescuta si rezervistii erau transformati in civili si definitiv calcati in picioare de la 1 ianuarie 2010. Inclusiv slugile decorate de “”generalul”” Ontanu si care fac sluj in fata numitilor Oprea, Igas si Maior.


Ce va fi in continuare?
Probabil vor termina pana la sfarsitul lui 2011 recalcularea din burta, botezata revizuire, si vom primi toti respectivele decizii pe care cei care au minte le vor contesta. Ca primim pensiile integral, ca in dec 2010, sau marite anul acesta, nu are nici o importanta pentru ca la 1 ianuarie 2012 va veni “”regularizarea”” si tuturor ni se vor trage esalonat diferentele de pensie fata de aberantele decizii primite in luna ianuarie 2011. In ceea ce priveste peticele de hartie numite decizii de revizuire, ca si lista publicata de dl Oprea, acestea vor fi anulate de regularizare. Ulterior, din ceea ce ne-a ramas, ni se vor mai trage 15% pe baza legilor lustratiei, pe motiv ca am servit statul poreclit de comunistul Traian Basescu si consilierii lui cominternisti “”ilegitim si criminal””.
Atentie insa, pana in ianuarie 2012, vom fi aruncati din nou in gura plebei acefale si setoase de sange.
Reamintim ca doi ani de zile am fost facuti nesimtiti de primul ministru, de Mihai Seitan si de Traian Basescu pentru ca aveam pensii nesimtite de 2000 lei, iar media pensiilor noastre, in baza legilor de aderare la NATO si UE (164/2001 si 179/2004) era de 144o lei la MAI si 1493 lei la MapN, in medie. In MApN aveam doar o pensie de 5780 lei (Gl. Mihai Popescu) si una de 5870 (Gl Eugen Badalan), cei doi sefi de SMG trecuti in pensie de pe functie. Astazi, de cand am devenit “”simtiti””, avem, deocamdata, in conditiile in care procesul nu s-a incheiat, 1160 de pensii peste 5.000 lei, 327 de pensii peste 6000 lei, 108 peste 7000 lei, 41 peste 8.000 lei, 12 peste 9.000 lei, 8 peste 10.000 lei, 1 peste 20.000 lei si 2 peste 30.000 lei. Astfel, la pagina 243 din tabelul public al dl. Oprea, constatam cresterea unei pensii de la 414 lei la 28.783 lei. Si mai constatam, la nr. 56556968 o crestere de la 48 lei la 4980 lei, la nr. 36554255, o crestere de la 3072 lei la 95.052 lei (adica 950 520 000 lei vechi) si la nr. 53556004 o crestere de la 4576 lei la 53675 lei (peste jumatate miliard lei vechi).
In sensul celalat, constatam la nr. 52553101 o scadere de la 3466 lei la 410 lei si mai constatam scaderea a peste 2300 de pensii sub 3000 lei.
Reamintim sloganurile gargarei ministeriale: “”Daca o singura pensie militara va scadea imi dau demisia”” (Oprea ian feb 2010), “”Nici o pensie sub 30 de milioane nu va scadea”” (Oprea, iulie 2010).
Celor care se bucura cu praful de pe toba, le reamintim ca sunt civili, dependenti de punctul de pensie si ca acesta va scadea de la 738,28 lei la 590 lei pana la sfarsitul anului. Si le mai amintim ca in calitate de “”asistati”” dupa Legea 263/2010 sau “”beneficiari”” dupa OUG 1/2011, platesc CAS-ul ca orice civil. Le reamintim ca nu mai au dreptul la medicamente gratuite si ca cele compensate nu prea mai exista cu incepere de la 1 martie.
In incheiere imi permit, in fata noii diversiuni prezidentiale, sustinuta cu brio de slugile guvernamentale, sa adresez tuturor celor interesati, pe propria-mi raspundere, urmatoarele indemnuri:


Stimate domnule/doamna fost militar, actualmente “”beneficiar”” sau “”asistat””:


· Esti prost si lacom? Serveste-ti calaul si mana care te biciuie, aruncandu-te in final la canal!
· Esti inteligent, ai onoare si demnitate si dragoste de tara? Ridica-te la lupta alturi de noi, impotriva balaurilor care ne inghit de vii, pentru ca noi sa avem un trecut demn de calitatea de militar, iar copii nostri un viitor si o tara!
· Ramane o realitate faptul ca dupa ce ne-au insultat doi ani ca avem “”pensii nesimtite de 20 de milioane lei””, de frica noastra si pentru a ne sparge unitatea, au investit in cei mai slabi dintre noi, facand pensii de aproape un miliard de lei si grevand bugetul de stat si contributiile pentru asigurari sociale, conform scrisorii de intentie catre FMI cu peste 1,6 miliarde lei noi! Chiar vor scapa nepedepsiti?
Honor et Patria! Vae victis!


PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU