sâmbătă, 14 aprilie 2012

Sarbatori Luminate!

Imagini inline 1
Cu ocazia sarbatorilor de Pasti va dorim intelegere si pace in suflete, in familie si in comunitatea din care faceti parte!
Multumiri pentru toti acei care, piatra cu piatra, au consolidat temelia organizatiei noastre sindicale, precum si pentru toti acei care sunt alaturi de noi fie si numai cu gandul!
Sarbatori fericite tuturor!

marți, 10 aprilie 2012

IN ATENTIA MEMBRILOR SCMD CARE AU PRIMIT DECIZII DE REGULARIZARE A PENSIILOR

 

Extras din anuntul postat pe pagina principala  a SCMD

ANUNT IMPORTANT
       Membrii SCMD care au primit decizii de  regularizare privind “recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale” si doresc sa conteste aceste documente cu titlu executoriu la instanta de judecata (prin actiuni separate)  in termen de 15 zile  calendaristice de la data comunicarii (data de pe stampila  postei), pot opta pentru una din urmatoarele trei variante:
1.     Reprezentarea prin avocatul care a formulat actiunea in anulare a Deciziei de revizuire.
     In cel mai scurt timp va vom comunica onorariul.      
2.     Reprezentarea prin consilierii juridici ai SCMD (numai pentru membrii de sindicat): Cheltuielile ocazionate de reprezentarea in instanta  au fost stabilite la valoarea de 50 ron, per persoana. Precizam ca reprezentarea in instanta pentru actiunile formulate in alte localitati decat Bucuresti se poate face de catre consilierii juridici ai filialelor in baza unor delegatii semnate de presedintele SCMD sau de catre consilieri juridici ai SCMD din Bucuresti cu conditia acoperirii cheltuielilor de transport, la fiecare termen de judecta.
3.    Reprezentarea personala. Membrii SCMD au si aceasta optiune, in baza modelului de contestatie/cerere de chemare in judecata oferit de sindicat.

Instanta competenta este cea la care s-a deschis/se afla actiunea de baza (contestarea deciziei de revizuire), respectiv Tribunalul Mures. Solutia data in instanta este supusa cailor de atac, iar onorariile acopera si aceasta faza procesuala.

Membrii SCMD care doresc sa deschida actiunea prin avocat vor prezenta la sediul filialei 3 xerocopii ale: Deciziei de regularizare (incl anaxa), plicului in care au primit decizia, actului de identitate. Documentele vor fi transmise avocatului insotite de chitanta cu plata onorariului, acestia urmand sa pregateasca si sa promoveze actiunea in instanta.
Membrii de sindicat care doresc sa fie reprezentati de consilierii juridici ai SCMD, vor depune personal la instanta, in doua exemplare, documentele precizate mai sus, la care se adauga cererea de chemare in judecata (a carui model este prezentat mai jos). Pe al treilea exemplar al dosarului, registratura instantei va aplica stampila de primire a documentelor, cu mentiunea datei respective, numarului de inregistrare a dosarului si termenul fixat de instanta. La depunere este obligatoriu sa prezentati, in original, actul de identitate. Dosarul inregistrat la instanta (ex nr. 3) se va preda la sediul filialei.
Modelul de contestare/cererea de chemare in judecata (contestarea se face direct in instanta, in termen de 15 zile de la comunicare) se afla mai jos:

………………………………………………………………………………………………

Tribunalul ………………………
Sectia a ….. Civila

DOMNULE  PRESEDINTE 
          Subsemnatul …………………………………………. domiciliat in …………………….., str....................nr............bl..........sc.....ap......., cnp.......... ……………….., posesor al CI/BI seria ……. nr …………., eliberat de ………….., la data de  …………….., in  contradictoriu  cu  Casa de pensii  sectoriala   a …………  cu sediul in ………………..,  str. …………….., nr. …, sector …., (in continuare intimat-creditor) formulez prezenta:

CERERE DE SUSPENDARE A  EXECUTARII  SILITE
pornita la  cererea intimatului – creditor   in baza titlului  executoriu, respectiv  Deciziei de regularizare  nr……. din ……….. privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlul de prestatii de asigurari sociale, comunicata la data de ………..,   pana la solutionarea actiunii civile formulate  impotriva Deciziei  de revizuire  a pensiei nr. …… din ………….. , emisa de ……………………ce face obiectul dosarului  nr. ………………… aflat pe  rolul …………………,  cu termen  de judecata  la data  de ……………...

MOTIVELE DE  FAPT
         Decizia de regularizare nr. ……  din ………….  a stabilit, in conformitate cu prevederile art 6 alin. (1) si (2) din OUG nr. 1/2011 si in baza Deciziei de revizuire nr …….. din  ……………., ca in perioada ………………………
s-au platit si incasat necuvenit drepturi de pensiei in suma totala ……….. lei determinata conform buletinului de calcul anexat.
In temeiul art. 179  si art. 181 din Legea nr. 263/2010 s-a dispus recuperarea de la beneficiar (titularul deciziei de revizuire) suma de  ……….  lei, reprezentand drepturi incasate necuvenit in perioada ……………………………..
Aceasta regularizare reprezinta o noua diminuare a pensiei subsemnatului cu ……….. lei (…..% din cuantumul pensiei revizuite) si cu …….. lei (…...% din cuantumul pensiei stabilite la data pensionarii in baza legii anterioare Legii nr. 119/2010).
Fata de aceasta noua diminuare, consider ca ea este nejustificata si in consecinta formulez prezenta contestare a titlului executor (Decizia de regularizare  nr ….. din ……….) cu mentiunea ca anterior am formulat o actiune in instanta in constatarea nulitatii absolute a Deciziei de revizuire nr.  ….. din ……… emisa de Casa de pensii sectoriala a ……….., actiune care face obiectul dosarului nr.   ………….., cu termen de judecata la ………….., la sediul ………….. (Tribunal sau Curte de Apel)
Apreciez ca cererea mea de suspendare a Deciziei de regularizare nr.   …..  din ………. pana la solutionarea definitiva si irebocabila a cauzei ce face obiectul dosarului  nr. ……. …. (care are ca obiect contestarea deciziei de revizuire) este justificata din urmatoarele considerente:
-         prin prezenta actiune solicit instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa se suspende efectele Deciziei de regularizare, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a actiunii in contestarea deciziei de revizuire. In aceste conditii, in aceasta cauza, instanta nu este chemata sa se pronunte decat asupra suspendarii efectelor  Deciziei de regularizare pe o perioada determinata - pana la solutionarea celuilalt dosar, rezultand ca se indeplineste conditia neprejudecarii fondului;
-         prin aceasta cerere, instanta nu se dezinvesteste de solutionarea fondului litigiului intrucat in prezenta cauza se va pronunta numai cu masuri provizorii, respectiv suspendarea efectelor deciziei de regularizare a pensiei pe o perioada determinata si relativ scurta de timp, rezultand ca se indeplineste conditia vremelniciei;
-         conform art. 581 C. Pr. Civ. sunt stabilite trei categorii de situatii care definesc urgenta necesara admiterii unei suspendari: pastrarea unui drept, prevenirea unei pagube iminente si inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari silite.
Sub aspectul pastrarii dreptului, subsemnatul consider ca ma incadrez in aceasta situatie deoarece doresc sa mi se pastreze cuantumul pensiei pana la o solutie definitiva si irevocabila in dosarul contestarii Deciziei de revizuire.
Sub aspectul prevenirii unei pagube iminente si care nu s-ar putea recupera, precizez ca aceasta regularizare imi creeaza in mod direct si nemijlocit doua componente ale acesteia: lipsa mijloacelor de intretinere, ce va determina o degradare a calitatii vietii si sanatatii subsemnatului; imposibilitatea de a-mi achita lunar debitele pe care le am la …………
Mentionez ca la data la care am contractat aceste credite, pensia pe care o aveam pana la momentul decembrie 2010 era in cuantum de …….. fata de ……………, cat va rezulta in urma regularizarii. Tin sa precizez faptul ca aceasta regularizare va dura o perioada de timp suficient de lunga pentru ca eu sa pot face obiectul unor executari silite ale bunurilor mobile si imobile ce-mi apartin ca urmare a neachitarii la timp a debitelor (indiferent de natura lor: plata intretinerii, utilitati, rate banci etc.)
Precizez ca nu detin alte venituri suplimentare care sa acopere aceasta noua scadere a cuantumului pensiei in procent de ……..%, ca urmare a Deciziei de regularizare.

TEMEIUL  DE DREPT

Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 403 C.proc. civ. si art. 172 si 173 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicat.
In sprijinul cererii mele arat ca pana in prezent s-au pronuntat hotarari judecatoresti, unele definitive si irevocabile, care atesta temeinicia contestarii deciziilor de revizuire emise de casele de pensii sectoriale, motiv pentru care consider ca regularizarea pensiei mele nu poate fi pusa in aplicare pana cand nu se constata existenta sau inexistenta nulitatii absolute a Deciziei de revizuire, pe care am contestat-o.
Fata de cele prezentate, solicit instantei admiterea prezentei cereri si suspendarea Deciziei de regularizare nr………  din ………, emisa de casa de pensii sectoriala a …….. pana la judecarea definitiva si irevocabila a dosarului nr.  …………, privind Decizia de revizuire.

Anexez in probatiune, in exemplarele necesare comunicarii (2 exemplare):
- Copia Deciziei de regularizare (incl anexa)  nr……..…din …………
- Copia plicului in care s-a primit decizia
- Copia actului de identitate
NOTA: pana la primul termen de judecata voi depune si Certificatul de grefa din care sa rezulte existenta pe rolul instantei a dosarului ce are ca obiect contestarea Deciziei de revizuire.

Data …………………….                                     Semnatura …………….


DOMNULUI  PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI  ……………….   

luni, 9 aprilie 2012

Situaţia dosarelor-revizuire la data de 09.04.2012


Nr. Crt.NR.DOSARTERMENESOLUTIE FONDSOLUTIE RECURS
16902/102/201114.02.2012respinge actiunea
26214/102/201119.04.2012pe rol
36213/102/201105.04.2012amana pronuntarea
41968/102/2012 08.05.2012primul termen
51966/102/201208.05.2012primul termen
61969/102/2012 10.05.2012primul termen
71960/102/2012 10.05.2012primul termen
8509/102/2012 10.05.2012primul termen
91974/102/2012 15.05.2012primul termen
101972/102/2012 15.05.2012primul termen
112605/102/2012 15.05.2012primul termen
122604/102/2012 15.05.2012primul termen
131977/102/2012 22.05.2012primul termen
141967/102/2012 22.05.2012primul termen
152508/102/2012 22.05.2012primul termen
162356/102/2012 24.05.2012primul termen
171970/102/2012 24.05.2012primul termen
182612/102/2012 24.05.2012primul termen
192613/102/2012  24.05.2012primul termen
202360/102/2012 29.05.2012primul termen
212357/102/2012 29.05.2012primul termen
221971/102/2012 29.05.2012primul termen
232615/102/2012 29.05.2012primul termen
242606/102/2012 29.05.2012primul termen
252358/102/2012 05.06.2012primul termen
262361/102/2012 05.06.2012primul termen
271973/102/2012 05.06.2012primul termen
281963/102/2012 05.06.2012primul termen
291975/102/2012 07.06.2012primul termen
301976/102/2012 07.06.2012primul termen
311964/102/2012 07.06.2012primul termen
322608/102/2012 07.06.2012primul termen
331961/102/2012 19.06.2012primul termen
342611/102/2012 19.06.2012primul termen
352610/102/2012 19.06.2012primul termen
362535/102/2012 19.06.2012primul termen
371957/102/2012 21.06.2012primul termen
381962/102/2012 21.06.2012primul termen
391965/102/2012 21.06.2012primul termen
401958/102/2012 21.06.2012primul termen
411959/102/2012 21.06.2012primul termen
422359/102/2012 26.06.2012primul termen
432607/102/2012 26.06.2012primul termen
442507/102/2012 26.06.2012primul termen

Situaţia dosarelor-recalculare, la data de 09.04.2012


Nr. CrtNR.DOSARTERMENESOLUTIE FONDSOLUTIE RECURSNr. Persoane
11019/102/2011 admisa actiunea22.05.201220 persoane M.Ap.N.
21020/102/2011 admisa actiunea15.12.201120 persoane M.A.I.
31021/102/2011 admisa actiunea18.04.20129 persoane M.A.I.
41467/102/2011 admisa actiunea24.05.20122 persoane M.Ap.N.
51214/102/2011 admisa actiunea?6 persoane M.Ap.N.
61215/102/2011 admisa actiunea20.06.20123 persoane M.A.I.
71082/102/201110.04.2012pe rol 4 persoane M.Ap.N.
81333/102/201115.05.2012pe rol 1 persoana M.Ap.N.
91334/102/201101.03.2012res.actiuneasentinta necomunicata2 persoane M.Ap.N.
10974/102/201129.03.2012res.actiuneasentinta necomunicata20 persoane M.Ap.N.
111016/102/201129.03.2012res.actiuneasentinta necomunicata20 persoane M.Ap.N.
121017/102/201129.03.2012res.actiuneasentinta necomunicata20 persoane M.Ap.N.
131018/102/201110.02.2012res.actiuneasentinta necomunicata20 persoane M.A.I.