joi, 25 octombrie 2012

La multi ani Armatei Române!


UN ARTICOL PRELUAT DIN COTIDIANUL ONLINE ”ZIUA VECHE.RO”
Armata Română – mândrie naţională şi umilinţă totală
Scris de : Teodor Seran     2012-10-25 08:07
Televiziunile comerciale din România anunţă în forţă de câteva zile că vom sărbători joi, pe 25 Octombrie 2012, ziua în care Armata Română a eliberat ultimul „bulgăre” de pământ, redându-ne integritatea teritorială şi suveranitatea naţională. În peisajul mediatic, ştirea este total idioată şi obtuză, încercarea de a evita cu orice preţ cuvântul „brazdă” folosit pentru aceeaşi ştire de către presa comunistă, conducând la o sintagmă dezastruoasă din punct de vedere mediatic. Este de la sine înţeles că ostaşii români nu au stat să elibereze rând pe rând, bulgării de pe fâşia arată de frontieră. în acest sens sintagma presei comuniste „ultima brazdă”, fiind mult mai reuşită, decât tâmpenia cu „bulgărele de pământ”.
Armata Română – mândrie naţională şi umilinţă totală opinie
În realitate, nu vom sărbători pe 25 Octombrie 2012, denumirea de „Minister al Apărării Naţionale” a fost luată abia în anul 1932, fiind schimbată denumirea Ministerului de Război înfiinţat în 1862, de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin contopirea Ministerelor de Război de la Iaşi şi Bucureşti. În consecinţă, Ministerul Apărării Naţionale funcţionează cu actuala denumire, doar de 80 de ani şi nicidecum de 150 de ani, aşa cum trâmbiţează unele televiziuni, neobişnuite să respecte adevărul istoric şi să respecte publicul printr-o prestaţie profesională corectă. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a reprezentat într-adevăr, o perioadă în care organizarea Armatei Naţionale Moderne a fost făcută cu responsabilitate şi profesionalism. Domnitorul Cuza a asigurat un cadru juridic amplu modernizării armatei: la 27 noiembrie 1864 a fost adoptată Legea de organizare a puterii armate, care consacra principiul naţiunii înarmate; la 5 decembrie 1864 s-a adoptat Legea de recrutare, care fixa durata serviciului militar şi lărgea raza de recrutare; alte legi au vizat îmbunătăţirea statutului cadrelor militare (Legea ierarhiei militare, Legea de înaintare – 1862, Legea asupra poziţiei ofiţerilor – 1864, Regulamentul soldelor –1863 şi al pensiilor – 1865. În 1860 a fost adoptată „Legea pentru instrucţiunea, exerciţiul şi disciplina Armatei Principatelor Unite ale României”. Încă din 1860, au luat fiinţă două regimente de infanterie cu câte două batalioane, un batalion de vânători, două escadroane de cavalerie, care se adăugau celor două existente şi primul regiment de geniu din armata română. Cele patru baterii de artilerie existente au fost întrunite într-un regiment de artilerie, luându-se totodată măsuri pentru dotarea flotilei „cu navele trebuincioase”. Prima navă fluvială militară, cu numele de „România” a fost lansată la apă în 1860, la Giurgiu. În anul 1865, armata permanentă avea un efectiv de 19 365 de oameni, iar trupele teritoriale, un efectiv de 24 548, în special prin înfiinţarea de noi unităţi şi subunităţi de diferite arme. Pentru întărirea Armatei a fost înlocuit vechiului sistem de recrutare, stabilit prin „Regulamentul organic” şi adoptarea în 1864, a noii legi pentru recrutarea armatei, prin care serviciul militar devenea obligatoriu pentru orice cetăţean, durata acestuia fiind de patru ani în activitate şi doi ani în rezervă. Se poate spune că în această perioadă, Armata a reprezentat o adevărată mândrie naţională pentru toţi românii, faţă de dezvoltarea şi organizarea organismului militar naţional.
Istoria Armatei Române este încărcată de jertfă şi eroism. Nimeni nu poate contesta existenţa statului român actual fără de prestaţia eroică a Armatei Române în diverse perioade ale istoriei naţionale. Atunci când a fost nevoie ca pământul ţării să fie apărat, sute de mii de ostaşi au înroşit pământul cu sângele lor, lăsându-şi oasele să putrezească prin sute de cimitire necunoscute. Acesta este un motiv suficient de puternic pentru ca Armata Română să fie „sfântă” pentru toţi fiii acestui neam. Constatăm cu regret că evoluţia instituţională a Armatei în ultimii 150 de ani, reprezintă de fapt o involuţie, ceea ce duce la concluzia nedorită, că toate generaţiile de conducători ai ţării care l-au succedat pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, nu şi-au făcut datoria deplină, faţă de organismul militar. În cele două conflagraţii mondiale, jertfa Armatei Române a fost în jur de 1.000.000 de morţi, s-ar putea spune, o jertfă necesară pentru apărarea independenţei şi suveranităţii naţionale. Câţi dintre contemporanii noştri actuali mai recunosc importanţa acestei jertfe? „Glorie eternă”, au rămas doar două cuvinte fără încărcătură morală, fără a mai reprezenta un vector motivant pentru statutul actual al Armatei. Din „mândrie naţională” şi obiect de admiraţie publică, Armata a devenit, mai ales în ultimii 20 de ani ai falsei democraţii româneşti, doar o nedorită unealtă. Există trei „viermi” care contribuie la erodarea instituţiei Armatei Naţionale: diluarea sentimentului de patriotism, mercenariatul şi globalizarea. Pe fondul globalizării, care a cooptat în hora ei şi România, diluarea sentimentului patriotic este evidentă însuşi cuvântul „patriotism”, pătrunde cu greu în limbajul public actual, deoarece mai există „capete – pătrate”, care consideră că acest cuvânt ar fi fost inventat şi folosit doar de către Nicolae Ceauşescu. Legea pentru recrutarea Armatei, prin care serviciul militar devenea obligatoriu, adoptată de Alexandru Ioan Cuza în 1864 a fost abrogată după Revoluţia din Decembrie 1989, fiind înlocuită cu mercenariatul, care exclude din start motivaţia patriotică. În această situaţie, ar fi fost necesar ca implementarea mercenariatului, ca sistem de recrutare a tinerilor, să fie ranforsată din start, cu o doză sporită de patriotism. Mai precis, selecţia ar fi fost necesar să fie făcută în urma unei testări psihologice, care să evidenţieze existenţa acestui sentiment patriotic. Doar motivaţia banului în sine, nu este suficientă pentru renaşterea unei noi armate, în baza unor alte principii. Armata actuală se „remarcă” prin două trăsături fundamentale, care au apropriat-o de graniţa derizorului: este „ciopârţită” la maxim şi nu are în „etos” – aşa cum îi place să se exprime domnului Ministru Corneliu Dobriţoiu! – doza de patriotism care dă strălucire, onoare şi glorie unei armate naţionale. „Ciopârţirea” Armatei Române, denumită în mod voalat şi diabolic, „restructurare”, a început odată cu emiterea pe 07 iulie 1998, a cinicei Ordonanţe de Urgenţă nr. 7/1998, ale cărei prevederi neconstituţionale au decimat într-o perioadă de zece ani, Armata Română. Ordonanţa necesară decimării Armatei a fost semnată la ordin occidental, de către fostul Prim-ministru Victor Ciorbea, care în prezent se erijează în cel mai mare apărător al legilor şi al democraţiei din România.
Printr-o scoatere la pensie forţată, au fost distruse carierele militare a peste 30.000 de cadre militare active, care au fost obligaţi să plece în aşa-zisa „viaţă civilă”, unde i-au aşteptat privaţiuni inimaginabile, dezonoarea şi pierderea demnităţii. S-a încercat o reconversie profesională a acestor oameni, eşuată prematur, care a reuşit să integreze în viaţa activă, mai puţin de 1.000 de cadre militare. Până la urmă, a rămas aşa cum a vrut Occidentul şi cum au executat fără nicio responsabilitate guvernanţii: destine omeneşti distruse şi mii de familii aruncate în deznădejdea sărăciei, incapabile să-şi ducă traiul zilnic datorită pensiilor mizerabile. Nici pe occidentali, nici pe Victor Ciorbea, nu îi doare sufletul de drama prin care a trecut Armata României. Actuala Armată Română, aşa cum se prezintă ea la ceas aniversar, este doar o umbră palidă a armatei din trecut, care prin jertfa ei ne-a lăsat moştenire această ţară. A rămas ca şi aspect pozitiv, doar gradul ridicat de încredere al populaţiei în această instituţie fundamentală a statului. În spatele glazurii subţiri şi mincinoase în care este îmbrăcat în prezent sistemul militar de către guvernanţi, se ascunde faţa hidoasă a sărăciei şi a mizeriei. Actuala Armată a României este prost dotată, prost echipată şi prost hrănită. Desigur că guvernanţii nu vor recunoaşte niciodată acest adevăr. Toate achiziţiile majore din Armată au fost făcute în funcţie de interese clientelare şi nu de interese reale ale sistemului militar.
La 150 de ani de existenţă a Ministerului de Război, regăsim aceeaşi politicieni ipocriţi care se decorează între ei, pentru „modernizarea” Armatei. Foştii preşedinţi Ion Iliescu şi Emil Constantinescu, au primit ieri „Emblema de Onoare a României cu însemn de pace” pentru contribuţia adusă în timpul mandatelor executate la modernizarea Armatei. A fost uitat faptul că, exact în timpul mandatelor celor doi Preşedinţi, a fost decimată cu inconştienţă şi cinism Armata României, pentru a fi satisfăcută voinţa NATO. Pentru această „ciopârţire” fără precedent a Armatei Române, cei doi foşti Preşedinţi ar fi meritat mai degrabă un „ blam” public şi obligaţia de a prezenta scuzele de rigoare, pentru incompetenţa prestaţiei politice şi profesionale. Ne prezentăm la această sărbătoare, într-o postură de epigoni cvasi-perfecţi, promovând în spaţiul public cuvinte mincinoase care seamănă cu nişte gogoşi umflate : „Onoarea Armatei”, „simbol naţional”, „ mândrie naţională”, „factor de stabilitate”, care nu mai reprezintă nici pe departe, actuala stare în care se află Armată Română. Cât despre actualul Ministru al Apărării Naţionale, Generalul Corneliu Dobriţoiu, creează impresia că nu ar fi fost niciodată general al Armatei Române. Pare speriat, umil şi nu scoate niciodată pieptul în faţă, pentru a te privi în ochi, ca un adevărat militar. Are o „placă” veche, pe care o pune mereu la „ patefonul” public şi care scârţâie îngrozitor: „Armata este săracă şi nu dispune de fondurile financiare necesare!”. Iată ce îi spunea domnitorul Alexandru Ioan Cuza Ministrului de Război din acea vreme: „Completaţi cadrele, îngrijiţi de echipament şi, dacă este nevoie, treceţi chiar şi peste cifra bugetară”. Ce spuneţi despre acest lucru, domnule Ministru Corneliu Dobriţoiu? Cunoaşteţi şi acest posibil display al Armatei Române?

La ceas aniversar sa ne aducem aminte de cei care au dat stralucire uniformei miitare, cei care s-au jertfit pentruj tara si sa privim in noi insine pentru a descoperi forta care sa ne ajute sa ducem mai departe faclia!
LaMmulti Ani, ostas roman!

miercuri, 13 iunie 2012

Situatie dosare

IUNIE
Termen: 12.06.2012
TRIBUNALUL MUREŞ
Cfma2 ora 9.00
1, Dosar nr. 2609/102/2012 Nitucă/CSP MAI
2. Dosar nr. 2506/102/2012 Făgăraş/CSP MAI
Cfma5 ora 11.30
1.    Dosar nr. 2614/102/2012 Săcălean Rodica/CSP MapN

Termen: 19.06.2012
CURTEA DE APEL
1.Dosar nr.1019/102/2012 SCMD/CSP MapN

TRIBUNALUL MUREŞ
Cfma4 ora 9
1. Dosar nr. 4952/102/2012 Beldean /CSP MAI
Ord preşed. Obs. lipsă de proced, cu p.
2. Dosar nr. 3158/102/2012 Cocian/CSP MAI
3. Dosar nr. 2611/102/2012 Petreacă/CSP MapN
 Cfma1 11,30
1. Dosar. nr. 1961/102/2012 Arnăutu/CSP MApN
2. Dosar nr. 2610/102/2012 Morar Gi/CSP MApN
3. Dosar nr. 2535/10212012 Tira/CSP MApN
4. Dosar nr. 2988/102/2012 Tancău G/CSP MAI

Termen: 21.06.2012
TRIBUNALUL MUREŞ
Cfma3 ora 9.00
1, Dosar nr. 1959/102/2012 Popescu/CSP MApN
2. Dosar. nr. 1957/102/2012 Kellner/CSP MApN
3. Dosar nr. 1965/102/2012 Buzatu/CSP MAI
Cfma6 ora 13.00
1. Dosar nr. 1962/102/2012 Petraş/CSP MAI
2. Dosar nr. 1958/102/2012 losub/CSP MAI
3. Dosar nr. 1960/102/2012 Damian/ CSP MApN
4. Dosar nr. 2509/102/2012 Magyari/ CSP MAI
5. Dosar nr. 1141/102/2012 Modovan Petruta/CSP SRI
6. Dosar. nr. 1970/102/2012 Sabău I/ CSP MapN
7. Dosar nr. 2613/102/2012 Pustianu/ CSP MapN
8. Dosar nr. 2989/102/2012 Panaite/CSP MAI statut
9. Dosar nr. 2987/102/2012 Puşcaş/ CSP MapN
10. Dosar nr. 2356/102/2012 Tancău/ BCSP MAI
11. Dosar nr. 1975/10212012 Pop A/CSP MAI
12. Dosar nr. 1475/102/2012 Cordoş/ CSP MAI
13. Dosar nr. 2797/102/2012 Pânzariu/ CSP MAI
14. Dosar nr. 2608/102/2012 Filip/CSP MapN
15. Dosar nr. 3157/102/2012 Szekely/ CSP MAI

Termen: 26.06.2012
CURTEA DE APEL
1. Dosar, nr, 1214/102/2012 SCMD/CSP/MApN

TRIBUNALUL MUREŞ
Cfma2 ora 9.00
1. Dosar nr. 1972/102/2012 Sabău Al./CSP MAI
2. Dosar nr. 2604/102/2012 Răducu Al./CSP MAI
3. Dosar nr. 2507/102/2012 Fărcaş/CSP MAI
4. Dosar nr. 1333/102/2012 Jinga/ CSP MAI
Cfma5 ora 11,30
1. Dosar nr. 2605/102/2012 Neag/CSP MAI
2. Dosar nr. 1974/102/2012 Truta/CSP MAI
3. Dosar nr, 2607/102/2012 Ungur/CSP MApN
4. Dosar nr. 3159/102/2012 Moldovan/CSP MApN
5. Dosar nr. 2359/102/2012 Avram/CSP MAI
6. Dosar nr. 2990/102/2012 Costache/CSP MApN

Termen: 27.06.2012
CURTEA DE APEL
1. Dosar nr. 1334/102/2012 SCMD/CSP MApN
OBS.recursul nostru

IULIE
Termen: 05.07.2012
TRIBUNALUL MUREŞ Cfma5
1.      Dosar nr. 1139/102/2012 - BotezaniCSP SRI
2.      Dosar nr. 6430/102/2012 — CeneaniCSP MAI •
Termen: 12.07.2012
TRIBUNALUL MUREŞ
Cfma1 ora 11,30
1, Dosar. nr. 2985/102/2012 Şerbani CSP MapN
2. Dosar nr. 2358/102/2012 Florea/CSP MAI
AUGUST
Termen: 09.08.2012
Cfma4 ora 9
1.   Dosar nr. 3502/102/2012 David BotezanICSP
suspendare executare Obs, lipsa de procedură cu p. şi revenire cu adresă S-a inceput executarea silită ?
2.   Dosar nr, 3847/102/2012 Suciu/ CSP MAI
3.   Dosar nr. 4040/102/2012 Ardelean/ CSP MAI
Termen: 21.08.2012
CURTEA DE APEL
1. Dosar nr. 6213/10212012 Mera /CSP MapM


Text Box: 3SEPTEMBRIE Termen: 04.09.2012
TRIBUNALUL MUREŞ
Cfma1 ora 11,30
 1.   Dosar nr. 1549/102/2012     Fleşariu/CSP MAI                         
2.             Dosar nr. 1613/102/2012    Gliga/CSP MapN       
3.             Dosar, nr. 1963/102/2012    Luca/CSP MapN
4.             Dosar nr. 1967/102/2012   Cenean/CSP MAI
5.             Dosar nr. 2508/10212012    Varga/CSP MAI
7.  Dosar nr. 4210/102/2012  Alexa/CSP MAI
Cfma 4   ora 09.00
1. Dosar nr. 2686/102/2012     Baghiu//CSP MApN
2. Dosar nr. 2361/102/2012     Lazar G. /CSP MAI
3. Dosar nr. 1973/102/2012     Moldovan A/CSP MAI

Termen 06.09.2012
TRIBUNALUL MUREŞ
Cfma 3   ora 09.00
1. Dosar nr. 1330/102/2012     Radulescu/CSP SRI
2. Dosar nr. 2612/102/2012     Muresan A. /CSP MAI
3. Dosar nr. 1969/102/2012     Moldovan Remus/CSP MAI

Termen 11.09.2012
Cfma 5
1. Dosar nr. 2360/102/2012     Suciu N/CSP SRI
2. Dosar nr. 2606/102/2012     Bota /CSP MAI
3. Dosar nr. 1971/102/2012     Popoviciu/CSP MAI
Cfma 2
1. Dosar nr. 2796/102/2012     Cardan I/CSP MApN
2. Dosar nr. 2357/102/2012     Cota A/CSP MApN
3. Dosar nr. 2615/102/2012     Tinta A/CSP MApN
4. Dosar nr. 3156/102/2012     Bochis A/CSP MApN

Termen 18.09.2012
TRIBUNALUL MUREŞ
Cfma
1. Dosar nr. 4593/102/2012     Timplariu/CSP MApN
2. Dosar nr. 4310/102/2012     Beldean /CSP MAI

Termen 20.09.2012
Cfma 3  ora 09.00
1. Dosar nr. 1976/102/2012     MoldovanCSP MApN
2. Dosar nr. 1964/102/2012     Coman /CSP MApN

sâmbătă, 14 aprilie 2012

Sarbatori Luminate!

Imagini inline 1
Cu ocazia sarbatorilor de Pasti va dorim intelegere si pace in suflete, in familie si in comunitatea din care faceti parte!
Multumiri pentru toti acei care, piatra cu piatra, au consolidat temelia organizatiei noastre sindicale, precum si pentru toti acei care sunt alaturi de noi fie si numai cu gandul!
Sarbatori fericite tuturor!

marți, 10 aprilie 2012

IN ATENTIA MEMBRILOR SCMD CARE AU PRIMIT DECIZII DE REGULARIZARE A PENSIILOR

 

Extras din anuntul postat pe pagina principala  a SCMD

ANUNT IMPORTANT
       Membrii SCMD care au primit decizii de  regularizare privind “recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale” si doresc sa conteste aceste documente cu titlu executoriu la instanta de judecata (prin actiuni separate)  in termen de 15 zile  calendaristice de la data comunicarii (data de pe stampila  postei), pot opta pentru una din urmatoarele trei variante:
1.     Reprezentarea prin avocatul care a formulat actiunea in anulare a Deciziei de revizuire.
     In cel mai scurt timp va vom comunica onorariul.      
2.     Reprezentarea prin consilierii juridici ai SCMD (numai pentru membrii de sindicat): Cheltuielile ocazionate de reprezentarea in instanta  au fost stabilite la valoarea de 50 ron, per persoana. Precizam ca reprezentarea in instanta pentru actiunile formulate in alte localitati decat Bucuresti se poate face de catre consilierii juridici ai filialelor in baza unor delegatii semnate de presedintele SCMD sau de catre consilieri juridici ai SCMD din Bucuresti cu conditia acoperirii cheltuielilor de transport, la fiecare termen de judecta.
3.    Reprezentarea personala. Membrii SCMD au si aceasta optiune, in baza modelului de contestatie/cerere de chemare in judecata oferit de sindicat.

Instanta competenta este cea la care s-a deschis/se afla actiunea de baza (contestarea deciziei de revizuire), respectiv Tribunalul Mures. Solutia data in instanta este supusa cailor de atac, iar onorariile acopera si aceasta faza procesuala.

Membrii SCMD care doresc sa deschida actiunea prin avocat vor prezenta la sediul filialei 3 xerocopii ale: Deciziei de regularizare (incl anaxa), plicului in care au primit decizia, actului de identitate. Documentele vor fi transmise avocatului insotite de chitanta cu plata onorariului, acestia urmand sa pregateasca si sa promoveze actiunea in instanta.
Membrii de sindicat care doresc sa fie reprezentati de consilierii juridici ai SCMD, vor depune personal la instanta, in doua exemplare, documentele precizate mai sus, la care se adauga cererea de chemare in judecata (a carui model este prezentat mai jos). Pe al treilea exemplar al dosarului, registratura instantei va aplica stampila de primire a documentelor, cu mentiunea datei respective, numarului de inregistrare a dosarului si termenul fixat de instanta. La depunere este obligatoriu sa prezentati, in original, actul de identitate. Dosarul inregistrat la instanta (ex nr. 3) se va preda la sediul filialei.
Modelul de contestare/cererea de chemare in judecata (contestarea se face direct in instanta, in termen de 15 zile de la comunicare) se afla mai jos:

………………………………………………………………………………………………

Tribunalul ………………………
Sectia a ….. Civila

DOMNULE  PRESEDINTE 
          Subsemnatul …………………………………………. domiciliat in …………………….., str....................nr............bl..........sc.....ap......., cnp.......... ……………….., posesor al CI/BI seria ……. nr …………., eliberat de ………….., la data de  …………….., in  contradictoriu  cu  Casa de pensii  sectoriala   a …………  cu sediul in ………………..,  str. …………….., nr. …, sector …., (in continuare intimat-creditor) formulez prezenta:

CERERE DE SUSPENDARE A  EXECUTARII  SILITE
pornita la  cererea intimatului – creditor   in baza titlului  executoriu, respectiv  Deciziei de regularizare  nr……. din ……….. privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlul de prestatii de asigurari sociale, comunicata la data de ………..,   pana la solutionarea actiunii civile formulate  impotriva Deciziei  de revizuire  a pensiei nr. …… din ………….. , emisa de ……………………ce face obiectul dosarului  nr. ………………… aflat pe  rolul …………………,  cu termen  de judecata  la data  de ……………...

MOTIVELE DE  FAPT
         Decizia de regularizare nr. ……  din ………….  a stabilit, in conformitate cu prevederile art 6 alin. (1) si (2) din OUG nr. 1/2011 si in baza Deciziei de revizuire nr …….. din  ……………., ca in perioada ………………………
s-au platit si incasat necuvenit drepturi de pensiei in suma totala ……….. lei determinata conform buletinului de calcul anexat.
In temeiul art. 179  si art. 181 din Legea nr. 263/2010 s-a dispus recuperarea de la beneficiar (titularul deciziei de revizuire) suma de  ……….  lei, reprezentand drepturi incasate necuvenit in perioada ……………………………..
Aceasta regularizare reprezinta o noua diminuare a pensiei subsemnatului cu ……….. lei (…..% din cuantumul pensiei revizuite) si cu …….. lei (…...% din cuantumul pensiei stabilite la data pensionarii in baza legii anterioare Legii nr. 119/2010).
Fata de aceasta noua diminuare, consider ca ea este nejustificata si in consecinta formulez prezenta contestare a titlului executor (Decizia de regularizare  nr ….. din ……….) cu mentiunea ca anterior am formulat o actiune in instanta in constatarea nulitatii absolute a Deciziei de revizuire nr.  ….. din ……… emisa de Casa de pensii sectoriala a ……….., actiune care face obiectul dosarului nr.   ………….., cu termen de judecata la ………….., la sediul ………….. (Tribunal sau Curte de Apel)
Apreciez ca cererea mea de suspendare a Deciziei de regularizare nr.   …..  din ………. pana la solutionarea definitiva si irebocabila a cauzei ce face obiectul dosarului  nr. ……. …. (care are ca obiect contestarea deciziei de revizuire) este justificata din urmatoarele considerente:
-         prin prezenta actiune solicit instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa se suspende efectele Deciziei de regularizare, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a actiunii in contestarea deciziei de revizuire. In aceste conditii, in aceasta cauza, instanta nu este chemata sa se pronunte decat asupra suspendarii efectelor  Deciziei de regularizare pe o perioada determinata - pana la solutionarea celuilalt dosar, rezultand ca se indeplineste conditia neprejudecarii fondului;
-         prin aceasta cerere, instanta nu se dezinvesteste de solutionarea fondului litigiului intrucat in prezenta cauza se va pronunta numai cu masuri provizorii, respectiv suspendarea efectelor deciziei de regularizare a pensiei pe o perioada determinata si relativ scurta de timp, rezultand ca se indeplineste conditia vremelniciei;
-         conform art. 581 C. Pr. Civ. sunt stabilite trei categorii de situatii care definesc urgenta necesara admiterii unei suspendari: pastrarea unui drept, prevenirea unei pagube iminente si inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari silite.
Sub aspectul pastrarii dreptului, subsemnatul consider ca ma incadrez in aceasta situatie deoarece doresc sa mi se pastreze cuantumul pensiei pana la o solutie definitiva si irevocabila in dosarul contestarii Deciziei de revizuire.
Sub aspectul prevenirii unei pagube iminente si care nu s-ar putea recupera, precizez ca aceasta regularizare imi creeaza in mod direct si nemijlocit doua componente ale acesteia: lipsa mijloacelor de intretinere, ce va determina o degradare a calitatii vietii si sanatatii subsemnatului; imposibilitatea de a-mi achita lunar debitele pe care le am la …………
Mentionez ca la data la care am contractat aceste credite, pensia pe care o aveam pana la momentul decembrie 2010 era in cuantum de …….. fata de ……………, cat va rezulta in urma regularizarii. Tin sa precizez faptul ca aceasta regularizare va dura o perioada de timp suficient de lunga pentru ca eu sa pot face obiectul unor executari silite ale bunurilor mobile si imobile ce-mi apartin ca urmare a neachitarii la timp a debitelor (indiferent de natura lor: plata intretinerii, utilitati, rate banci etc.)
Precizez ca nu detin alte venituri suplimentare care sa acopere aceasta noua scadere a cuantumului pensiei in procent de ……..%, ca urmare a Deciziei de regularizare.

TEMEIUL  DE DREPT

Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 403 C.proc. civ. si art. 172 si 173 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicat.
In sprijinul cererii mele arat ca pana in prezent s-au pronuntat hotarari judecatoresti, unele definitive si irevocabile, care atesta temeinicia contestarii deciziilor de revizuire emise de casele de pensii sectoriale, motiv pentru care consider ca regularizarea pensiei mele nu poate fi pusa in aplicare pana cand nu se constata existenta sau inexistenta nulitatii absolute a Deciziei de revizuire, pe care am contestat-o.
Fata de cele prezentate, solicit instantei admiterea prezentei cereri si suspendarea Deciziei de regularizare nr………  din ………, emisa de casa de pensii sectoriala a …….. pana la judecarea definitiva si irevocabila a dosarului nr.  …………, privind Decizia de revizuire.

Anexez in probatiune, in exemplarele necesare comunicarii (2 exemplare):
- Copia Deciziei de regularizare (incl anexa)  nr……..…din …………
- Copia plicului in care s-a primit decizia
- Copia actului de identitate
NOTA: pana la primul termen de judecata voi depune si Certificatul de grefa din care sa rezulte existenta pe rolul instantei a dosarului ce are ca obiect contestarea Deciziei de revizuire.

Data …………………….                                     Semnatura …………….


DOMNULUI  PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI  ……………….   

luni, 9 aprilie 2012

Situaţia dosarelor-revizuire la data de 09.04.2012


Nr. Crt.NR.DOSARTERMENESOLUTIE FONDSOLUTIE RECURS
16902/102/201114.02.2012respinge actiunea
26214/102/201119.04.2012pe rol
36213/102/201105.04.2012amana pronuntarea
41968/102/2012 08.05.2012primul termen
51966/102/201208.05.2012primul termen
61969/102/2012 10.05.2012primul termen
71960/102/2012 10.05.2012primul termen
8509/102/2012 10.05.2012primul termen
91974/102/2012 15.05.2012primul termen
101972/102/2012 15.05.2012primul termen
112605/102/2012 15.05.2012primul termen
122604/102/2012 15.05.2012primul termen
131977/102/2012 22.05.2012primul termen
141967/102/2012 22.05.2012primul termen
152508/102/2012 22.05.2012primul termen
162356/102/2012 24.05.2012primul termen
171970/102/2012 24.05.2012primul termen
182612/102/2012 24.05.2012primul termen
192613/102/2012  24.05.2012primul termen
202360/102/2012 29.05.2012primul termen
212357/102/2012 29.05.2012primul termen
221971/102/2012 29.05.2012primul termen
232615/102/2012 29.05.2012primul termen
242606/102/2012 29.05.2012primul termen
252358/102/2012 05.06.2012primul termen
262361/102/2012 05.06.2012primul termen
271973/102/2012 05.06.2012primul termen
281963/102/2012 05.06.2012primul termen
291975/102/2012 07.06.2012primul termen
301976/102/2012 07.06.2012primul termen
311964/102/2012 07.06.2012primul termen
322608/102/2012 07.06.2012primul termen
331961/102/2012 19.06.2012primul termen
342611/102/2012 19.06.2012primul termen
352610/102/2012 19.06.2012primul termen
362535/102/2012 19.06.2012primul termen
371957/102/2012 21.06.2012primul termen
381962/102/2012 21.06.2012primul termen
391965/102/2012 21.06.2012primul termen
401958/102/2012 21.06.2012primul termen
411959/102/2012 21.06.2012primul termen
422359/102/2012 26.06.2012primul termen
432607/102/2012 26.06.2012primul termen
442507/102/2012 26.06.2012primul termen