miercuri, 1 decembrie 2010

Efectele juridice ale anularii partiale a HG 735/2010

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Baroul Cluj
Iepure Viorel - Cabinet de avocat
Nr. 56 din 30.11.2010
C ă t r e


MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
Domnului ministru Gabriel Oprea
- Personal -


Subsemnatul avocat Iepure Viorel, reprezentant al reclamanților general de brigadă (r.) Hexan Viorel ș.a. în dosarul nr.1510/33/2010 al Curții de Apel Cluj, vă aduc la cunoștință faptul că prin Sentința civilă nr.443 din 23.11.2010 instanța a admis acțiunea promovată și a anulat dispoziţiie art.2 al.2,3,4,6 și 7, art.6 al.1,2 și 4 şi art.10 al.2 din Hotărârea Guvernului nr. 735/2010.
În conformitate cu prevederile art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, în urma admiterii acțiunii de fond, măsura suspendării dispuse prin Sentința civilă nr.338 din 28.09.2010 se prelungește de drept până la soluționarea definitivă și irevocabilă a cauzei.
Efectele celor două sentințe se produc ”erga omnes” și nu doar asupra reclamanților iar măsurile dispuse de instanță cu privire la H.G. nr.735/2010 se răsfrâng și asupra actelor subsecvente (inclusiv asupra Ordinului nr. M.101/23.08.2010 al M.Ap.N.), în virtutea principiului ”resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”.
Prin urmare, întreaga răspundere privind recalcularea pensiilor revine, încă de la data pronunțării Sentinței civile nr.338/28.09.2010, organului de pensii al Ministerului Apărării Naționale. Nedepunerea de către pensionarii militari a cererilor de recalculare și a documentelor privind veniturile realizate nu mai poate justifica determinarea punctajului mediu anual prin utilizarea salariului mediu brut pe economie.
Neluarea în considerare a celor hotărâte de instanță poate atrage răspunderea penală și civilă a persoanelor vinovate.
Anexez, în copie, minuta Sentinței civile nr.443/23.11.2010 a Curții de Apel Cluj.


Cu respect,


Cluj-Napoca, Avocat Iepure Viorel
30.11.2010


In concluzie, orice demers facut de CMJ (CMZ)prin care se solicita depunerea cererii de recalculare se situeaza in afara legii, putand atrage raspunderea juridica precizata in ultimul alineat al scrisorii adresate M.Ap.N.
Cei ce vor cere recalcularea, in conditiile in care nu mai exista aceasta obligatie, risca ca la o actiune in instanta pentru anularea deciziei de recalculare sa fie respinsa ca fiind INADMISIBILA.
Ionel Ujica