vineri, 13 ianuarie 2012

Comitetul de organizare a manifestatiei din 24.01.2012

Conform calendarului stabilit şi aprobat de catre Comitetul Director al SCMD, în data de 24 ianuarie 2012, în Bucureşti,  va avea loc o acţiune de protest, acţiune organizată, condusă şi desfăşurată de către membrii SCMD.
În acest sens, vă transmitem „INSTRUCŢIUNI PRELIMINARE” în vederea organizării şi desfăşurării acţiunii, după cum urmează:

1. Acţiunea se va desfăşura în data de 24 ianuarie 2012, în Bucureşti, în intervalul de timp 09.00 – 17.00.
2. Acţiunea cuprinde două manifestări distincte, respectiv un miting de protest si un marş de protest.
2.1.Mitingul de protest se va desfăşura în Piaţa Victoriei, în faţa sediului Guvernului României. Timp preconizat pentru miting: 1 – 1,5 ore. (interval de timp 11.30 – 13.00).
2.2. Concomitent cu desfăşurarea mitingului, o delegaţie a SCMD se va deplasa la sediul Guvernului României, pentru a depune o PETIŢIE, din partea membrilor noştri de sindicat.
2.3.Marşul de protest se va desfăşura pe itinerarul Piaţa Victoriei (sediul Guvernului României) – Televiziunea Romana. Timp preconizat pentru marş: 2 – 2,5 ore (interval de timp 13.30 -15.30/16.00.)
2.4. Concomitent cu afluirea participanţilor la locul de constituire a dispozitivului de marş (Piata Victoriei) o delegaţie a SCMD se va deplasa la Palatul Cotroceni, pentru a depune o PETIŢIE, din partea membrilor noştri de sindicat.

3. Alte detalii privind desfăşurarea marşului (itinerar complet de deplasare, organizarea coloanei, măsuri de ordine pe timpul deplasării etc) şi a mitingului vor fi anunţate tuturor filialelor, imediat după obţinerea aprobărilor legale de desfăşurare a acţiunii.

4. Având în vedere importanţa acţiunii noastre adresăm rugămintea ca la activitatea din Bucureşti să participe un număr cât mai mare de membri ai SCMD din ţară şi toti membrii SCMD din Municipiul Bucureşti şi jud. Ilfov.

5. Până la 15.01.2012, filialele sunt rugate să transmită Secretariatului General al SCMD numărul de persoane cu care intenţionează să facă deplasarea la Bucureşti, precum şi numărul de mijloace auto necesar deplasării acestora (autocare, microbuze). ATENŢIE: Pentru Filialele care nu transmit până la data stabilită datele solicitate, nu se mai poate asigura contravaloarea transportului.

6. Până la 22.01.2012, filialele sunt rugate să transmită Secretariatului General al SCMD tabele nominale cu participanţii, împuternicitul desemnat de filială care va conduce grupul de persoane: nume, prenume, telefon mobil, e-mail.

7. De buna organizare şi desfăşurare a afluirii şi defluirii participanţilor precum şi de organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de protest răspund Departamentul Organizare al SCMD şi Birourile Operative ale filialelor participante.

8. Detalii privind sosirea mijloacelor de transport din teritoriu, în Capitală, respectiv:
  • Ora limită de sosire.
  • Punctul de intrare în Capitală şi ora de constituire a coloanelor auto pentru deplasarea spre locul de debarcare (în apropierea Universităţii Naţionale de Apărare).
  • Delegaţii desemnaţi de Departamentul Organizare pentru întâmpinarea coloanelor auto (mijloacelor de transport).
  • Punctul de îmbarcare al participanţilor din teritoriu în mijloacele de transport cu care au făcut deplasarea.
  • Mijloace de identificare pe mijloacele auto de transport, s.a.
vor fi comunicate în timp operativ.

9. Modul de virare a banilor necesari achitării transportului va fi stabilit cu fiecare filială participantă, imediat după centralizarea datelor solicitate.

10. Fiecare filială participantă este răspunzătoare de semnele distinctive pe care le vor purta participanţii (veste albastre, şepcuţe) şi îşi vor confecţiona propriile benere. În funcţie de numărul de participanţi şi posibilităţile de confecţionare în Bucureşti a altor materiale (steguleţe, postere s.a) vor fi distribuite participanţilor la locul de constituire a coloanei de marş.

11. Preşedinţii de filiale vor stabili persoanele care doresc (şi sunt hotărâţi) să ia cuvântul la mitingul din Piaţa Victoriei. Adresăm rugămintea ca , cel târziu până pe data de 20.01.2012, aceste persoane să fie comunicate Secretariatului General al SCMD.

12. Participanţilor la acţiunea din 24 ianuarie 2012, le este interzis portul uniformei militare.

13.Alte elemente referitoare la desfăşurarea acţiunii, precum şi măsuri organizatorice de detaliu vor fi comunicate imediat după obţinerea aprobărilor legale.
VICEPRESEDINTE SCMD,
Col. (r) Tudor Marian