marți, 11 ianuarie 2011

Abuzul de drept al Guvernului

Referitor la efectele suspendarii unui act administrativ a prezint punctul meu de vedere.
Instanţa de judecată în cazuri bine justificate şi pentru a preveni producerea unei pagube iminente, la cererea reclamantului poate să dispună suspendarea executării actului administrativ până la soluţionarea acţiunii.
Pe perioada suspendarii, actul administrativ nu îsi mai produce efectele (ACESTA ESTE SENSUL RELEVANT;), urmând ca dupa ce a disparut cauza ce a determinat luarea acestei masuri actul administrativ sa fie repus în vigoare sau, dimpotriva, sa fie scos din vigoare prin intermediul cailor prevazute de lege.

Pentru a argumentare a prezint un extras din Decizia nr. 2199 din 14 aprilie 2009 a I.C.C.J, Sectia contencios administrativ si fiscal:
Actul administrativ se bucura de prezumtia de legalitate, care la randul sau se bazeaza pe prezumtiile autenticitatii si veridicitatii fiind el insusi titlu executoriu.
Principiul legalitatii actelor administrative presupune insa atat ca autoritatile administrative sa nu incalce legea, cat si ca toate deciziile lor sa se intemeieze pe lege. El impune, in egala masura, ca respectarea acestor exigente de catre autoritati sa fie in mod efectiv asigurata.
Prin urmare, in procesul executarii din oficiu a actelor administrative trebuie asigurat un anumit echilibru, precum si anumite garantii de echitate pentru particulari, intrucat actiunile autoritatilor publice nu pot fi discretionare, iar legea trebuie sa furnizeze individului o protectie adecvata impotriva arbitrariului.
Tocmai de aceea suspendarea executarii actelor administrative trebuie considerata ca fiind, in realitate, un eficient instrument procedural aflat la indemana autoritatii emitente sau a instantei de judecata pentru a sigura respectarea principiului legalitatii, fiind echitabil ca atat timp cat autoritatea publica sau judecatorul se afla in proces de evaluare, acestea sa nu-si produca efecte asupra celor vizati. [Suspendarea actului presupune incetarea temporara a efectelor juridice ale acestuia!!! Aceasta presupune ca autoritatea publica indrituita sa puna in aplicare acel act este oprita de a mai intreprinde vreo actiune pe timpul suspendariii actului. Legea contecniosului administrativ Se observa ca ICCJ nu foloseste expresia reclamant sau parat ci expresia cei vizati, adica cei carora se aderseaza actului administrativ].
Iata ce preede Legea 554/2004, legea contenciosului administrativ

Art. 14
(1) In cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, o data cu sesizarea, in conditiile art. 7, a autoritatii publice care a emis actul, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ pana la pronuntarea instantei de fond.
(2) Instanta va rezolva cererea de suspendare, de urgenta, cu citarea partilor.
(3) Cand in cauza este un interes public major, de natura a perturba grav functionarea unui serviciu public administrativ de importanta nationala, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusa si de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.
(4) Incheierea sau, dupa caz, sentinta prin care se pronunta suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.

Art. 15
(1) Suspendarea executarii actului administrativ unilateral poate fi solicitata de reclamant si prin cererea adresata instantei competente pentru anularea, in tot sau in parte, a actului atacat. In acest caz, instanta va putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula o data cu actiunea principala sau printr-o actiune separata, pana la solutionarea actiunii in fond.
(2) Dispozitiile alin. (2) si (4) ale art. 14 se aplica in mod corespunzator.
(3) Hotararea data cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspenda executarea.

Hotărârea privind suspendarea executării unui act administrativ operează asupra întregului act, conform art. 15 alin 1)/L554/2004 si semnificația acestei hotărâri este aceea că acel act își încetează temporar efectele, legea nu distinge asupra cui își produce efectele actul pentru că acest aspect este irelevent deoarece în textul actului respectiv este reglementat cine intră sub incidența lui.
Încetarea temporară a efectelor unui act administrativ presupune că toți cei care intră sub incidența lui vor fi exceptați temporar de efectele acestui act.
Expresia operează erga omnes este puțin forțată .
Corect este: actul administrativ suspendat nu-și produce temporar efectele asupra celor vizați, conform precizării din Decizia nr. 2199 din 14 aprilie 2009 a ICCJ.

In concluzie, emiterea deciziilor de recalculare in temiul HG 735 este abuziva, facandu-se cu incalcarea unei hotarari judecatoresti executorii, actiune ce constituie infractiune.
Ionel Ujica