marți, 18 ianuarie 2011

COMUNICAT

În urma ședinței Departamentului Juridic al SCMD din 17 ianuarie 2011, vă comunicăm următoarele:

1 – Dat fiind că deciziile de recalculare a pensiilor fac o trimitere ambiguă cu privire la procedura de contestație, Departamentul Juridic a hotărît ca acțiunile în instanțele judecătorești să fie inițiate paralel cu înaintarea contestațiilor la comisiile de contestații din cadrul ministerelor (M.Ap.N., M.A.I. și S.R.I.).

Pe cale de consecință, solicităm URGENT președinților de filiale, care nu au transmis datele personale ale avocaților ce vor susține acțiunile, ca pînă la data de 21 ianuarie 2011, ora 20.00 să comunice datele solicitate pe adresa de e-mail a consilierului juridic Emilian Pielmuș.

Pentru filialele situate în județele Constanța, Brăila, Tulcea, Galați, Buzău, Vrancea, Dolj, Gorj, Vîlcea, Dîmbovița, Călărași, Ialomița, Caraș-Severin, Mehedinți, Prahova, București, Olt, Ilfov, Argeș, asistența și reprezentarea vor fi asigurate de avocatul desemnat de conducerea SCMD din cadrul Baroului București.

2 – Pentru promovarea acțiunilor în instanță, președinții celorlalte filiale vor lua legătura cu avocații aleși în vederea introducerii acțiunilor la tribunalele reședință de județ pentru persoanele care au primit noile decizii cu pensia recalculată. Reamintim că termenul maxim de introducere a acțiunii este de 30 de zile de la data comunicării deciziilor.
3 – Modelul de acțiune în instanță va fi comunicat pe e-mail-urile președinților de filială pentru a-l prezenta avocaților aleși cel tîrziu vineri 22.01.2011.

2 – La sugestia colegilor de la filialele din țară, vă comunicăm acordul nostru de a iniția pe calea Ordonanței președințiale, acțiuni pentru sistarea plății pensiilor recalculate și revenirea la cuantumurile din luna decembrie 2010 prin avocații aleși și pentru susținerea acțiunii în instanță pentru anularea deciziilor. Pentru filialele din județele Prahova, Argeș, Cluj și mun. București, acțiunile pe Ordonanță președințială vor fi inițiate prin avocat unic din Baroul București.

3 – Ca urmare a măsurilor menționate la punctul nr. 1, Ghidul SCMD s-a modificat. Modificările s-au efectuat direct pe Ghidul afișat pe site-ul principal al SCMD, modificările fiind evidențiate prin culoarea roșie.

SCMD prin Departamentul Juridic
In atentia tuturor membrilor de sindicat:
Va comunicam modelele de contestatie ce urmeaza a fi formulate comisiilor de solutionare a contestatiilor de pe langa MAI, MApN, SRI.

•Modelul 1: pentru cei care contesta atat legalitatea (temeiul juridic) cat si continutul (cuantumul pensiei). Functie de Casa de Pensii, dati clic pe: MApN, MAI, SRI.
•Modelul 2: se adreseaza celor care, in baza recalcularii pensiilor, li se pastreaza cuantumul sau se majoreaza (si sunt multumiti) si vor sa atace numai temeiul legal, respectiv Legea 119/2010/HG 735/2010. Functie de Casa de Pensii, dati clic pe: MApN, MAI, SRI
Contestatiile vor fi formulate la primirea noilor decizii, urmarind cu rigurozitate etapele precizate in ghidul de proceduri difuzat deja.

Informatii suplimentare puteti obtine de la consilierul juridic al SCMD, domnul Col (r) Pielmus Emilian.

Adresele de expeditie a contestatiilor:

•Casa Sectoriala de Pensii din MapN, Comisia de solutionare a contestatiilor, Bucuresti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, Sector 6, Cod postal 061416;
•Casa Sectoriala de Pensii din MAI, Comisia de solutionare a contestatiilor, Bucuresti, str. George Georgescu, nr.3, Sector 4, Cod postal 040133;
•Casa Sectoriala de Pensii din SRI, Comisia de solutionare a contestatiilor, Bucuresti, Unitatea Militara 0472 Bucuresti